top of page

Postup darovania 2% pre fyzické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
 

1. Vypočítajte si:

 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní (typ A, alebo typ B) pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

IČO: 42417015

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Krajanský inštitút

Ulica: Pražská

Súpisné/orientačné číslo: 17

PSČ: 811 04

Obec: Bratislava
 

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2020, pre koronavírus až do konca júna 2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)!
Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (prijímateľ)!

Tlačivá na stiahnutie:

POZNÁMKY:

- fyzické osoby poukazujú 2% z dane. Tí, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť môžu poukázať 3% z dane.

- do kolónky ROK sa píše 2019! 
 

- IČO sa do kolóniek vypisuje zľava

- nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu


- obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska 

- čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

- daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. 

- okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Vopred ďakujeme, ak ste sa rozhodli práve pre nás. 

zdroj: rozhodni.sk

90126243_2934452119945632_73305922331140
bottom of page