top of page

Ako budú použité Vaše 2%

Účel použitia Vašich 2% bude dobrých rukách.

Prioritnými cieľmi KALABu sú:

a) minority Slovákov v zahraničí cez ktorých sa snažíme približovať minority žijúce na Slovensku
b) dať možnosť prezentácii umenia študentov VŠVU

c) iné aktivity, cez ktoré môžeme komunikovať prvé dve

Ťažiskové aktivity KALABu, ktoré potrebujeme aj finančne zabezpečovať:

1. vzdelávacie pásma o menšinách pre školy
2. vernisáže insitného umenia Slovákov z Vojvodiny
3. vernisáže študentov VŠVU

4. KALAB minority večer
5. KALAB EDU
6. KALAB kinematorgraf
7. KALAB cestovateľ
8. KALAB dielne

9. KALAB klub
10. Pimp insita art

Okrem vyššie uvedených aktivít priamo v KALABE by sme radi:
 

1. pracovali s dobrovoľníkmi

2. vyslali dobrovoľníkov na prácu s deťmi do lokalít bihorských oblastí
3. vzdelávali učiteľov ako učiť o menšinách inak

90126243_2934452119945632_73305922331140
bottom of page