05-selenca
02podiel
03huta
04komlos
01ziaci

Vitajte 

na stránkach Krajanského inštitútu.

Aktuálne stránka je v štádiu prípavy. Onedlho spustíme celú verziu. Teraz tu nájdete informácie o najbližších kurzoch v bezprostredných termínoch.

 

Lektori

kurzov

Vladimír Dolinay

Krajanský inštiút

Andrea Kutlíková

Mareena

Soňa Koreňová

Cesta mladých

Barbara Rónaiová

Červené topánky

 
 

Partneri

kurzov

Studia Academica Slovaca

https://fphil.uniba.sk/sas

sk_pdcs-full-name_cmyk-1000x283.jpg
Bratislavský samosprávny
kraj

www.region-bsk.sk

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

https://www.bratislava.sk

logoBA_1 colour_centr_neg.jpg
sk_pdcs-full-name_cmyk-1000x283.jpg
c_c_c_c_c_c_logo BSK.JPG
logo.jpg
19961139_1944609792442933_41114223449560
stiahnuť.jpg

Kurz

26. 11. 2018

(pondelok)

Menšinami proti extrémizmu

Kurz o tom ako pracovať s témou extrémizmu a menšín na rôznych vyučovacích hodinách II. stupňa základných škôl a stredných školách.

-------------------------------------------------------

Termín: 26. november 2018 (pondelok); 9.00 – 13.15 h.

Účastnícky poplatok: 0,-

Kurz je celý zadarmo, navyše pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie i pitný režim (káva, čaj,...).

Miesto konania: Kalab, Zámocká 5 Bratislava

Bližšie informácie: Andrea Kutlíková (manažérka projektu), andrea.kutlikova@gmail.com, 0915 380 227

Prihlasovanie: prihlásením sa na email kalabcentrumgmail.com
Termín na prihlasovanie: 23. november 2018  (piatok) o 14.00
 

-------------------------------------------------------

Obsah kurzu

Prostredníctvom workshopov získate zručnosti, ktoré pomôžu mladým ľuďom orientovať sa v modernom prostredí hoaxov, extrémistickej propagandy a postfaktuálnej doby. Počas kurzu si osvojíte viaceré praktické aktivity, ktoré následne môžete uplatniť na rôznych vyučovacích predmetoch.

 

Akým otázkam sa budeme venovať

• Čo je to menšina?

• Aký je rozdiel medzi vlastenectvom a národným extrémizmom?

• Čo je kontext a ako vplýva na platnosť argumentov?

• Ako nás vnímajú cudzinci a my ich?

• Kto je to cudzinec?

• Venovať sa budeme tolerancii v triede a v spoločnosti.

Pre koho je určený kurz?

Prečo je dobré prísť na kurz pre ktoréhokoľvek učiteľa?

Otázka menšín a extrémizmu je medzipredmetovou témou. Nemusíme viesť žiakov sa k tolerancii a k odmietaniu extrémizmu či spoznávaniu menšín iba prostredníctvom občianskej náuky, ale aj cez dejepis, slovenský jazyk, etická, hudobná či výtvarná výchovy, ba dokonca i cez geografiu je to možné. Kurz odporúčame aj pre všetkých triednych učiteľov. Počet učiteľov z jednej školy nie je obmedzený.

Okrem toho na kurze získate príručku s interaktívnymi hrami vedúcimi k tolerancii, ktoré môžete aplikovať na svojich hodinách.

á

Pozvánka na stiahnutie tu: pozvánka na kurz 26. 11. 2018 (vo formáte .pdf)

 

Všeobecné 

informácie 

o konaných

kurzoch

KALAB, Zámocká 5, Bratislava

Email: info@krajanskyinstitut.sk
Tel:  
0905 402 560 / 0915 380 227

Miesto konania kurzov

O,- Eur

Oba kurzy sú zadamo.

 

Účastníci kurzov budú mať po celý čas zabezpečené občerstvenie, káva, čaj, voda.

Okrem toho na kurze získate príručku s interaktívnymi hrami vedúcimi k tolerancii, ktoré môžete aplikovať na svojich hodinách. Taktiež všetky podklady vytlačené, ktoré môžete okamžite aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

Účastnícky poplatok
Ak máte otázku, napíšte nám
 

Menšinami proti extrémizmu

Kurz o tom ako pracovať s témou extrémizmu a menšín v rozličných oblastiach našej spoločnosti pri práci s mládežou a deťmi a čo môžeme urobiť ako spoločnosť pre menšiny. Ideálne pre ľudí pracujúcich v treťom sektore a v samospráve.

-------------------------------------------------------

Termín: 22. september 2017 (piatok); 8.30 – 14.30 h.

Účastnícky poplatok: 0,-

Kurz je celý zadarmo, navyše pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie aj obed zadarmo.

Miesto konania: Kalab, Zámocká 5 Bratislava

Bližšie informácie: Andrea Kutlíková (manažérka projektu), andrea.kutlikova@gmail.com, 0915 380 227

Prihlasovanie: prostredníctvom online GDocs formulára
Termín na prihlasovanie: 15. september 2017  (streda) o 14.00
 

-------------------------------------------------------

Obsah kurzu

Prostredníctvom workshopov získate zručnosti, ktoré pomôžu mladým ľuďom orientovať sa v modernom prostredí hoaxov, extrémistickej propagandy a postfaktuálnej doby. Počas kurzu si osvojíte viaceré praktické ukážky aj zo zahraničia, ktoré budete môcť uplatniť vo vašich pracovných prostrediach v otázkach vnímania menšín, prípadne i v legislatívnom prostredí samospráv.

 

Akým otázkam sa budeme venovať

• Čo je to menšina?

• Robí naša spoločnosť dosť pre menšiny?
• Aké nástroje má samospráva v otázkach menšín a extrémizmu?

• Aký je rozdiel medzi vlastenectvom a národným extrémizmom?

• Čo je kontext a ako vplýva na platnosť argumentov?

• Ako nás vnímajú cudzinci a my ich?

• Kto je to cudzinec?

• Ako si formovať názory a robiť rozhodnutia, keď nepoznáme všetky fakty?

Pre koho je určený kurz?

Otázka menšín a extrémizmu je  najmä v súčasnosti veľkou spoločenskou témou, ktorá je výzvou pre mnohé oblasti nášho spoločenského života. Či už v oblasti vzdelávania. Ale aj oblasť tretieho sektora a oblasti samospráv. Tento kurz odporúčame najmä pre ľudí pracujúcich v oblasti tretieho sektora a samospráv.

Okrem toho na kurze získate príručku s interaktívnymi hrami vedúcimi k tolerancii, ktoré môžete aplikovať vo svojich  oblastiach. Taktiež všetky podklady vytlačené, ktoré môžete okamžite aplikovať.

Pozvánka na stiahnutie tu: pozvánka na kurz 22. 9. 2017

 

Výborne. Správa bola odoslaná