24.06.2016

Insitná tvorba Slovákov z Vojvodiny

O živote našich krajanov v zahraničí sa v škole učí veľmi málo, pritom ide o tému prierezovú - na zemepise, dejepise, slovenčine, výtvarnej, hudobnej aj občianskej výchove, všade tam by sa o nich dalo hovoriť... Možno aj preto sme voč...

24.06.2016

Emil Softič, Sebastián Komáček a Jozef Vančo sú v treťom ročníku na katedre Socha, objekt, inštalácia na VŠVU. Minulý semester spoločne vytvorili medaily oceňujúce prácu často nedocenených nepedagogických zamestnancov školy, ktoré svojsky vystihujú ich každodennú prácu...

23.06.2016

- 6.4.2016 sme si prevzali kľúče
- 25.5.2016 skúšobná otváračka
- 24.6.2016 oficiálne otvorenie:)

Please reload

Vybrali sme

Open CALL-AB

14.01.2019

1/4
Please reload

Posledné príspevky

14.01.2019

01.02.2018

Please reload

Archív
Please reload

Hľadaj podľa tagov
Please reload

Sleduj nás